Forsvaret

Strategisk problemknuser for det danske forsvar

BK Engineering har gennem en længere årrække fungeret som rådgivende ingeniørvirksomhed og strategisk problemknuser for det Danske Forsvar - herunder Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har ansvaret for alle anskaffelses- og vedligeholdelsesprojekter i det danske Forsvar. Hver gang Forsvaret skal købe eller vedligeholde materiel inden for det landmilitære, luftmilitære, maritime eller IT-området, er FMI involveret.

BK Engineerings primære arbejdsopgave består i teknisk og teknisk juridisk udarbejdelse af udbudsmateriale på specialcontainerløsninger. Virksomheden agerer rådgiver og sparringspartner for Forsvaret igennem hele udviklingscyklussen fra konceptudvikling til produktionledelse til uddannelse af brugerne i anvendelsen af produktet.

Vores tekniske medarbejderes opgave består bl.a. i at udfærdige de tekniske specifikationer for produktet samt verificere de juridiske krav, som kommende leverandører af containerne skal efterleve. Dette indebærer bl.a. at sørge for, at de opfylder de forskellige direktiver, reglementer, standarder, bekendtgørelser og lovgivninger på området.

BK Engineering har bl.a. udarbejdet 3D designs, foretaget stressberegninger samt udfærdiget de tekniske krav for containernes indretning. I tæt samarbejde med Forsvaret har BK Engineerings tekniske medarbejdere stået for gennemførelse af prækvalifikation, udvælgelse og forhandling med kommende leverandører samt stået for evaluering af leverandørens tekniske kapaciteter som f.eks. produktionsfaciliteter.

Forruden dette har virksomheden også stået for at kvalitetsikre leverandørernes tekniske dokumentation herunder bruger- og vedligeholdelsesmanualer, risikovurdering, datablade, tegninger, beregninger og malespecifikationer.

Løsningerne er udarbejdet i tæt samarbejde med produktets brugere for at opnå den fulde forståelse for, hvad det er for nogle krav produktet skal leve op til. BK Engineering er derfor i løbende dialog med den operative del af forsvaret, som er dem der anvender materiellet i praksis.

Har du brug for teknisk hånd? 

Giv os et kald!

Lars Nymann
Head of Industrial Segment
Telefon: +45 42 12 03 71
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

”Vi tilbyder en bred vifte af ingeniørydelser igennem den komplette udviklingscyklus af stålkonstruktioner, maskineri og tekniske installationer.”

Det koster ingenting at spørge

Brug for teknisk rådgivning? Vi er klædt på til lidt af hvert. Send os en besked og hør nærmere.

Ved henvendelse til os accepterer du videregivelse af dine persondata såsom navn, e-mail adresse etc. For yderligere oplysninger om vores brug og håndtering af dine persondata klik her: Privacy policy

BK Engineering A/S ⋅ Hjulmagervej 55 ⋅ 9000 Aalborg ⋅ Telefon: +45 88 16 88 57 ⋅ CVR no. 21 14 20 42 ⋅ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© BK Engineering 2018    All rights reserved    Privacy policy